Badania prenatalne

Nasze Centrum oferuje pełen zakres diagnostyki badań prenatalnych. Inwazyjne i nieinwazyjne metody diagnostyki prenatalnej są wykonywane zgodnie certyfikatem Fundacji Medycyny Płodowej (Fetal Medicine Foundation) z Londynu. Wszyscy lekarze posiadają jej certyfikaty.

Diagnostyka prenatalna

Diagnostyka prenatalna polega na rozpoznawaniu wad i ciężkich chorób płodu w czasie ciąży. Przeprowadza się ją różnymi metodami, takimi jak: testy biochemiczne krwi, badanie USG, diagnostyka inwazyjna (amniopunkcja). Wszystkie badania są bezpieczne zarówno dla płodu jak i ciężarnej. Badania prenatalne dają szansę na wykrycie wad płodu. Moze on być diagnozowany i leczony jeszcze w łonie matki. Zalecane są u każdej kobiety ciężarnej bez względu na wiek. Większość wad płodu wykrywana jest u młodych, zdrowych kobiet, bez żadnych czynników ryzyka. W Polsce proponuje się inwazyjne badania prenatalne tylko kobietom powyżej 35 roku życia, gdyż największe ryzyko wystąpienia zespołu Downa jest u starszych matek. Jednak aż 70% dzieci obarczonych tą chorobą rodzą matki, które nie ukończyły jeszcze 35. roku życia.

Badania nieinwazyjne

Badania USG

Testy biochemiczne

Badania inwazyjne

Amniopunkcja

Wskazaniem do wykonania amniopunkcji jest podwyższone ryzyko wystąpienia choroby dziecka. Amniopunkcja polega na pobraniu materiału zawierajšcego komórki płodu i przeprowadzeniu ich szczegółowej diagnostyki. Pozwala ona na precyzyjne zdiagnozowanie szerokiego spektrum zaburzeń w rozwoju płodu. Decyzję o przeprowadzeniu badań inwazyjnych podejmuje się na podstawie wyników wykonanych wcześniej nieinwazyjnych badań prenatalnych.

Pracownia USG 4D

Nasza pracownia USG wyposażona jest w Voluson 730 Expert - najdokładniejszy i najszybszy aparat z technologią 4D. Naszym pacjentkom oferujemy obrazowanie USG 3D i USG 4D. Ciążę możemy obserwować ultrasonograficznie już od pierwszych jej tygodni. Początkowo od ok. 4 tygodnia można zobaczyć pęcherzyk ciążowy, potem uwidaczniają się struktury wewnętrzne pęcherzyka. Około 6 tygodnia ciąży widzimy pęcherzyk żółtkowy, echo zarodka i pracę serca zarodka. Między 11 a 13+6 dni tygodniem ciąży możemy zobaczyć praktycznie kompletnie uformowany płód, części ciała, ich proporcje, ruchy. Uwidocznić organy wewnętrzne, jak centralny system nerwowy, czaszkę, kręgosłup, serce, żołądek, pęcherz moczowy. Zlokalizować trofoblast i ocenić budowę pępowiny. W tym samym okresie badamy przezierność karkową.


Przezierność karku (Nuchal Translucency- NT)

Jest to parametr wchodzący w skład tzw. testu I trymestru umożliwiającego ocenę ryzyka wystąpienia niektórych wad chromosomowych - przestrzeń płynowa na karku płodu mierzona między 10 a 13 tygodniem ciąży. Wraz ze wzrostem wartości pomiaru tego ultrasonograficznego markera wzrasta ryzyko występowania u płodu nieprawidłowości chromosomowej, wady serca i innych chorób uwarunkowanych genetycznie. Warunkiem uwzględnienia w ocenie ryzyka urodzenia dziecka z aberracją chromosomową wartości NT jest prawidłowe wykonanie tego pomiaru. Czułość testu (procent wykrytych płodów z wadą) wynosi od 65% (ocena ryzyka bez NT) do 85% (ocena ryzyka z NT - tzw. test połączony).


Podczas badania USG 3D, lub 4D jesteśmy w stanie uwidocznić płód w całości na jednym skanie i jeszcze raz zobaczyć jego ruchy (USG 4D) Pomiędzy 18, a 22 tygodniem ciąży gdy jest najlepszy czas do szczegółowej oceny budowy płodu wraz ze strukturalną i czynnościową oceną narządów wewnętrznych. W USG 3D 4D nie jesteśmy już w stanie zobaczyć całego płodu, jednak jest możliwa ocena części ciała. Wraz ze wzrostem ciąży powyżej 24 tygodnia zmniejszają się nam możliwości oceny struktur wewnętrznych, co jest spowodowane coraz lepszym uwapnieniem kośćca, jednak zazwyczaj pojawiają się lepsze warunki do oceny powierzchni ciała w trybie 3D 4D. Taki stan mamy do około 32-33 tygodnia ciąży. PóŸniej podstawowym celem oceny ultrasonograficznej w ciąży prawidłowej monitorowanie wzrastania dziecka. Po 35 tygodniu ciąży poza oceną wzrostu dziecka bardzo ważne jest określenie dobrostanu płodu. Jest to możliwe poprzez zastosowanie klasycznej ultrasonografii połączonej z pomiarem przepływów naczyniowych przy użyciu Power Doppler i Color Doppler, oraz badania kardiotokograficznego.

USG 3D

USG 3D umożliwia obejrzenie powierzchni zewnętrznej płodu, czy jego organów wewnętrznych. W zależności od trybu USG 3D możemy oglądać powierzchnię ciała płodu, która daje nam możliwość nie tylko obejrzenia wyrazu twarzy dziecka, ale przede wszystkim umożliwia ocenę szczegółów anatomicznych. Otrzymujemy też możliwość oceny struktur kostnych płodu przy zastosowaniu trybu USG 3D X-ray mode, który daje obraz zbliżony do typowych obrazów radiologicznych, jednak co oczywiste bez potrzeby zastosowania szkodliwych dla dziecka promieni Roentgena.

USG 4D

USG 4D jest podobnym trybem obrazowania do USG 3D, lecz różni go czas. W badaniu 3D otrzymywaliśmy obrazy z „głębią” – jednak obrazy statyczne. W USG 4D otrzymujemy obraz trójwymiarowy zmieniający się w czasie rzeczywistym – film. W trybie 4D możemy uwidocznić w obrazie trójwymiarowym ruchy dziecka, grymasy twarzy, jak również ocenić powierzchnię ciała i kościec dziecka. W USG 3D 4D jest również możliwa dokładna ocena naczyń krwionośnych wraz z ich obrazowaniem.

Dokumentacja na płycie CD

Oferujemy możliwość archiwizowania badań USG w formie cyfrowej na nośniku optycznym (płyta CD) wydawanym pacjentce wraz z wynikiem. Ten sposób archiwizacji pozwala na rejestrację sekwencji wideo oraz uzyskanie wysokiej jakości i trwałości obrazów. Przewaga tej metody archiwizacji nad tradycyjnymi wydrukami zdjęć z termodrukarki jest niepodważalna.

Bezpieczeństwo badania

Często jestesmy pytani o bezpieczeństwo badań USG ciąży. W odpowiedzi prosimy zapoznać się z oświadczeniem wydanym przez American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM): ..."Szerokie kliniczne zastosowanie ultrasonografii w ciągu ostatnich 25 lat nie wykazało ubocznych działań ultradŸwięków w dawkach stosowanych w diagnostyce. Kliniczne badania, które są najbardziej miarodajnym sprawdzianem w ocenie ubocznego działania ultradŸwięków nie wykazały wpływu na wagę urodzeniową noworodków. Inne badania epidemiologiczne nie wykazały jakiegokolwiek związku przyczynowego pomiędzy diagnostyką ultrasonograficzną i wadami płodów"...