Mężczyzna

GINEKOMASTIA (NADMIERNA WIELKOŚĆ GRUCZOŁU PIERSIOWEGO U MĘŻCZYZN)

Ginekomastia jest ważnym problemem zdrowotnym dotykającym mężczyzn w różnych grupach wiekowych. Jest ona nie tylko defektem kosmetycznym, ale u niektórych osób objawem klinicznym występującego u nich schorzenia, którym może być niewydolność jąder, choroba nadnerczy, niedoczynność tarczycy, choroba wątroby lub nerek albo stosowanie niektórych leków. Właściwie przeprowadzona diagnostyka umożliwia wykrycie takiego schorzenia, zaś w przypadku odpowiednio wczesnego jego rozpoznania istnieje duża szansa poprawy po zastosowaniu leczenia zachowawczego. Dlatego tak ważne jest zasięgnięcie przez mężczyznę z ginekomastią odpowiedniej porady fachowej. Nasze Centrum dysponuje odpowiednim potencjałem lekarskim umożliwiającym postawienie trafnego rozpoznania i zastosowanie optymalnego leczenia.


.:. powrót