Mężczyzna

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE UWARUNKOWANE HORMONALNIE

Wzrastająca liczba danym przemawia za tym, że u co najmniej kilku procent osób nadciśnienie tętnicze może być objawem innej choroby. Może nią być gruczolak kory lub rdzenia nadnerczy, akromegalia, zespół policystycznych jajników oraz zaburzenia hormonalne tarczycy i przytarczyc. Ryzyko takiego podłoża nadciśnienia, choć teoretycznie dotyczy każdego pacjenta, jest szczególnie duże w przypadku osób młodych. W takich przypadkach ustalenie przyczyny nadciśnienia nie tylko umożliwia leczenie choroby wyjściowej ale chroni pacjenta przed koniecznością wieloletniego (niekiedy do końca życia) stosowania leków przeciwnadciśnieniowych. Gwarantują to zatrudnieni w naszym Centrum specjaliści. Jeśli jednak konieczność przewlekłego leczenia istnieje, wiedza, którą dysponują, umożliwi im wybór optymalnego leczenia dla każdego pacjenta.


.:. powrót